WEDSTRIJDREGLEMENT KRASLOTEN ACTIE 2022

Spelvoorwaarden Alphaderm BV (Christina Cosmeceuticals Benelux)

Algemeen
1.1       Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Kras & Win actie (hierna: de “Actie”) die Alphaderm BV, exclusief distributeur van Christina Cosmeceuticals in de Benelux, gevestigd te Jezuietenplein 14 te 9700 Oudenaarde, België (hierna te noemen: Alphaderm) organiseert.

1.2       Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in.

1.3       Alphaderm behoudt zich het recht voor om de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de deelnemers.

1.4       Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing, alsook de Belgische wetgeving. 

Inhoud Actie
2.1      In een van de verdeelpunten die Christina Cosmeceuticals verkoopt, krijgt u doorgaans bij besteding van elke € 50,00 één kraskaart. Het verdeelpunt dat de kraskaarten uitdeelt, kan en mag hierbij de voorwaarde persoonlijk aanpassen om een kraskaart uit te delen. De verkoper zal u deze voorwaarde mededelen alvorens de kraskaart af te geven. Er zijn verliezende kraskaarten en winnende kraskaarten. Op een winnende kraskaart staat een unieke code + vermelding van het product dat u wint. Met deze wincode kunt u het genoemde product op onze website gratis bestellen, door het product via www.christina-cosmeceuticals.be in uw winkelmandje te plaatsen en dan de winnende code in te geven bij het afrekenen van het gewonnen product. U geeft daarmee ook uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) op zodat wij u uw gewonnen product kunnen verzenden.

2.2       De Actie loopt van maandag 21 november 2022 t/m dinsdag 20 december 2022 zolang de voorraad strekt (hierna: de “Actieperiode”).

2.3       Deelnemers kunnen in de Actieperiode meerdere aankopen doen waardoor deelnemers meerdere keren mee kunnen doen met de Actie. Kraskaarten worden verstrekt bij aankopen geplaatst in de Actieperiode zolang de voorraad strekt. Voor de kraskaarten geldt op=op.

2.4       Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen
3.1       Er zijn verschillende prijzen te winnen:

15 x Forever Young – Lip Zone Revitalizer SPF15 20ml
20 x Forever Young Body – Silky Matte Cream 250ml
50 x Muse – Enchanting Body Cream 300ml
15 x Fresh Intensive Moisturizing Hand Cream 75ml
30 x Fresh Hydrophilic Cleanser 300ml
10 x Fresh Pure Natural Cleanser 300ml
15 x Fresh AHA Cleansing Gel 300ml

3.2       Om in aanmerking te kunnen komen voor een prijs, kan Alphaderm BV de winnaars verplichten om de winnende kraskaart met unieke code ter beschikking te stellen. De code moet duidelijk leesbaar zijn.

3.3       De prijzen zijn persoonlijk en niet inwisselbaar voor een andere prijs of contanten en kunnen enkel verzilverd worden in de webshop van Alphaderm, met name www.christina-cosmeceuticals.be of www.christina-cosmeceuticals.nl.

Deelname en deelnemers
4.1       Deelname staat open voor iedere in Europa woonachtige natuurlijke persoon boven de 18 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze winactie.

4.2       Alphaderm heeft het recht om een deelnemer van een Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

4.3       Alphaderm kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, alsmede voor storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

4.4       Op deze actie is geen kansspelbelasting van toepassing.

4.5       Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs.

Gegevens
5.1       De Deelnemers gaan akkoord met het verstrekken van hun naam en adresgegevens ten behoeve van het bezorgen van de order.

5.2       Alphaderm gaat zorgvuldig om met gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens zal conform de privacyverklaring van Alphaderm plaatsvinden.

Wijziging spelvoorwaarden en technische voorzieningen
6.1       Alphaderm heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de Actie te wijzigen en zonder opgave van reden de Actie te staken of te wijzigen, zonder dat Alphaderm daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens de deelnemers. In geval van wijziging van deze voorwaarden zal [jouwbedrijf] rekening houden met de redelijke belangen van de deelnemers.

6.2       Alphaderm garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Alphaderm aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Klachten
7.1       Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met de door Alphaderm georganiseerde Actie, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Alphaderm kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Alphaderm BV, Jezuietenplein 14, 9700 Oudenaarde, België, of een e-mail naar info@alphaderm.be onder vermelding van ‘klacht Kras & Win Actie’.

Aansprakelijkheid
8.1       Alphaderm is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Alphaderm niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Alphaderm in het leven roepen. Alphaderm is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of andere technische faciliteiten. Alphaderm is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

Overmacht
9.1       Alphaderm behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor of van Alphaderm zelf.

Toepasselijk recht
10.1     Op deze spelvoorwaarden en de Actie is Belgisch recht van toepassing.

Kwaliteit

U kiest voor duurzame producten met een complete aanpak voor ieder huidprobleem.

Resultaten

Uw resultaten staan centraal. Gedaan met huidverzorging, maak kennis met huidcorrectie.

Snelle levering

Wij staan garant voor een correcte levering. Uw bestelling, steeds tijdig geleverd.

Expertise

We moedigen iedereen aan om zich te laten opvolgen door een gediplomeerd Christina therapeut.